İletişim Formu Bilgilendirme Ve Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

İLETİŞİM FORMU BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU:

İnternet sitemizi ziyaret eden ilgili kişilerin, iletişim formunu doldurmaları ve internet sitesinde bulunan iletişim kanalları kullanmanız halinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, MED’C Tıbbi Malzeme-Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi (“MED’C”) tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bazı kişisel verileriniz işlenmektedir.

2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

Kişisel verileriniz; şirket faaliyetleri kapsamında iletişimin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep, şikâyet ve önerilerin alınması, takibi amaçlarıyla sınırlı olarak şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

İnternet sitesinde bulunan “İletişim Formu” başlıklı formu doldurmanız ve internet sitesinde bulunan iletişim kanallarını kullanmanız halinde, Kimlik Bilgisi (İsim/Soyisim), İletişim Bilgisi (E-Posta, Telefon), İşlem Güvenliği Bilgisi (İnternet sitesi giriş çıkış kayıtları, ıp bilgisi), Pazarlama Bilgisi (Çerez kayıtları), mesaj içerik bilgisi, paylaştığınız diğer kişisel verileriniz işlenmekte, depolanmakta, saklanmaktadır.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ortaklarımıza/hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, bilgi işlem veri tabanına, hizmet sağlayıcılarımıza, gerektiğinde avukatlarımıza, danışmanlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5/2-f. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, Şirket internet sitesinde, elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak MED’C Tıbbi Malzeme-Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi, Altınşehir Mah. 205. Sokak N:39/1 Nilüfer Bursa Türkiye adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait medc@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresine, kurumsal e-posta adresi olan info@med-c.com adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.